Šemiranje ormana u radionici Enel-a

Jedna od osnovnih delatnosti ENEL-a je projektovanje i izrada komandnih i razvodnih ormana.

Prema dogovoru ormane radimo:
-po Vašem ili našem projektu;
-sa Vašim ili našim komponentama;
-sa Vašom ili našom montažom na terenu;
-sa Vašim ili našim povezivanjem;
-sa Vašim ili našim programiranjem i puštanjem u rad.

.

.

Galerija elektro ormana iz naše radionice:

.